Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 25.10 2016

  Raport nr 11 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe...

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2016 roku (kończący się 30 września 2016 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2016 roku...

 • 01.08 2016

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W I półroczu 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (137.643 tys. PLN) wyższe o 15,4% niż w I półroczu 2015 roku (119.237 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad...

 • 01.08 2016

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W I półroczu 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 38.161 pojazdów i był o 11,4% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2015 (34.246 pojazdów). Przychody z poboru...