Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2011 – 2016, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel – tutaj

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016 kończący się 31 grudnia 2016 roku.