Kalendarium

2017-11-09 Publikacja raportu za III kwartał 2017
2017-08-03 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017
2017-05-10 Publikacja raportu za I kwartał 2017
2017-03-03 Publikacja Raportu rocznego 2016
Raport jednostkowy i skonsolidowany