Skład

Roberto MENGUCCI - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

Jest absolwentem Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, Wydział Budowy Maszyn (w 1987 roku). Włada biegle językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Od lipca 2008 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Spraw Międzynarodowych w Autostrade per l’Italia S.p.A. w Rzymie, odpowiedzialnego za pozycję Grupy na rynku międzynarodowym.

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Fuzji i Przejęć w spółce Finmeccanica, Włochy, odpowiedzialnego za przejęcia, fuzje, sprzedaże i umowy strategiczne grupy Finmeccanica.

Wcześniej zajmował wyższe stanowiska w grupie Telecom Italia (w sferze finansów korporacyjnych), tj. w okresie 1999-2004 był menadżerem zarządzającym międzynarodowym portfelem Grupy, a w latach 1996-1999 menadżerem ds. Fuzji i Przejęć oraz Rozwoju Biznesu, odpowiedzialnym za przejęcia, głównie w Ameryce Łacińskiej i w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast w latach 1989-1996 był menadżerem ds. projektów w Dziale Międzynarodowym w spółce Enel S.p.A.

Roberto Mengucci pełni liczne funkcje w podmiotach należących do Grupy Atlantia, w tym  Przewodniczącego Rady Dyrektorów (w Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente Sur S.A., Sociedad Concesionaria AMB S.A.), Dyrektora (Pune Solarpur Expressways Private Limited, Autostrade dell’ Atlantico s.r.l., Grupo Costanera S.p.A., Sociedad Concesionaria de los Lagos S.A., AB Concessões S.A., Triangulo do Sol Auto-Estradas S.A., Concessinaria da Rodovia MG-050 S.A., Rodovias das Colinas S.A.) oraz Zastępcy Dyrektora w Concesisionaria Rodovias do Tietĕ S.A.

 

Aleksander GALOS - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kilka lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 1987 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1994 egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W marcu 1992 roku rozpoczął współpracę z Biurem Hogan & Hartson (H&H) w Polsce. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora Gabinetu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a w lutym 1994 roku wrócił do firmy H&H.  Do stycznia 2008 roku zarządzał firmą prawniczą Hogan & Hartson M. Jamka A. Galos Sp.k. W jej ramach kierował Zespołem ds. Projektów Infrastrukturalnych. Doradzał klientom w sprawach z zakresu prawa spółek, partnerstwa publiczno prywatnego, project finance, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, offsetu, ochrony konkurencji i budowy autostrad. W latach 2008-2010 był wiceprezesem spółki Eko-Park S.A. a obecnie jest Dyrektorem Biura Prawnego i Regulacji w PGE EJ1 sp. z o.o., przygotowującej budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Aleksander Galos jest członkiem Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A., w latach 2002-2011 był członkiem Rady Banku Zachodniego WBK S.A., a wcześniej PKO BP S.A. Od 2016 roku został mianowany sędzią w sądzie działającym przy Towarowej Giełdzie Energii.

 

 

Stefano ROSSI - Sekretarz Rady Nadzorczej

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie.

W 1988 roku został zatrudniony na stanowisku wewnętrznego pełnomocnika w grupie EFIM. W roku 1991 roku dołączył do grupy Telecom Italia. W latach 1995 - 2000 pracował dla Międzynarodowego Działu Prawnego spółki STET S.p.A. (byłego holdingu skupiającego spółki grupy Telecom Italia).

W latach 2002 – 2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu spółki TIM Hellas Telecommunications S.A. (greckiego operatora komórkowego) oraz spółki Corporación Digitel C.A. (wenezuelskiego operatora komórkowego GSM). Od października 2002 roku do fuzji ze spółką TIM S.p.A., był Członkiem i Sekretarzem Zarządu spółki BLU S.p.A. (w tamtym czasie czwartego włoskiego operatora komórkowego).

W latach 2000 – 2003 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych w spółce TIM S.p.A., a w latach 2003 – 2006 był Wiceprezesem ds. międzynarodowych kwestii prawnych w spółce TIM S.p.A. W latach 2006 – 2010 Wiceprezes ds. międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej w grupie Telecom Italia. Od 2010 roku Wiceprezes ds. kwestii prawnych i zgodności z przepisami w Spółce Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Praca na powyższych stanowiskach dała mu możliwość uczestniczenia i kierowania głównymi transakcjami transgranicznymi i międzynarodowymi zawieranymi w imieniu spółki Telecom Italia/grupy TIM.

W okresie styczeń 2011 – marzec 2015 zatrudniony w Autostrade per l’Italia S.p.A. w styczniu 2011 roku, gdzie pracował na stanowisku Kierownika ds. Projektów dotyczących pozyskiwania kontaktów biznesowych na świecie.

Aktualnie jest Kierownikiem Działu ds. Międzynarodowych Kwestii Prawnych w Atlantia S.p.A. Jest również Członkiem Zarządu w spółkach Autostrade dell’Atlantico S.p.A. i Autostrade Holding do Sur (Chile)

 

Nicoló CAFFO - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Uniwersytet w Bolonii, Wydział Inżynierii Lądowej (w 2002 roku) oraz Master in Business Administration (MBA) w Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Business (w 2008 roku).

W latach 2002-2011 pracował w firmie konsultingowej McKinsey and Company, w oddziale w Mediolanie. Główne projekty, którymi się zajmował to: ośmiomiesięczny projekt reorganizacji dużego włoskiego banku, due dilligence fuzji dwóch największych włoskich banków, opracowanie ram organizacyjnych dla agencji nieruchomości oraz projektu obniżenia kosztów dla głównej włoskiej firmy kolejowej, uczestnictwo w projekcie dotyczącym rentowności głównej włoskiej linii lotniczej, sześciomiesięczny projekt w celu utworzenia Departamentu Bankowości Korporacyjnej i organizacji regionalnej dla dużego libijskiego banku, pięciomiesięczny projekt budowlany dla znaczącego włoskiego banku włoskiego, rentowność operacyjna trzech rafinerii w północnej Nigerii, wewnętrzny projekt dotyczący rozwoju biznesu McKinsey, wycena i zarządzanie projektem w dużej greckiej linii lotniczej.

W roku 2007 pracował jako czasowy współpracownik w nowojorskim biurze Bank of America Securities, w dziale bankowości inwestycyjnej, zajmując się głównie ofertami publicznymi w dziedzinie motoryzacyjnej i nieruchomościach. Od 2011 roku zatrudniony przez Autostrade per l`Italia S.p.A. w Departamencie Rozwoju Międzynarodowego, gdzie zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Regionu na Polskę i Stany Zjednoczone.

 

 

Marco PACE - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Od lutego 2015 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu w spółce Atlantia S.p.A. Urodzony w 1968 roku. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest biegłym rewidentem i  audytorem.

Jest członkiem zarządu w niektórych spółkach zależnych Grupy Atlantia S.p.A.

Do stycznia 2015 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Planowania Strategicznego i Kontroli w grupie OTB.

W latach wcześniejszych zajmował kierownicze stanowiska w różnych międzynarodowych grupach: EDS, Siemens, Omnitel/Vodafone, gdzie zdobywał międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie planowania i kontrolingu.

W latach 2005–2008 pełnił funkcję Kierownika ds. Planowania i Kontrolingu w spółce Autostrade per l’Italia S.p.A. w Rzymie.

 

 

Massimo SONEGO - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył ekonomię biznesu na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i studia w zakresie zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Kierownik ds. finansów przedsiębiorstwa i  relacji z inwestorami w spółce Atlantia S.p.A. Jest Członkiem Zarządu w zagranicznych podmiotach zależnych.

Przed dołączeniem do grupy Atlantia w 2002 roku pracował dla Morgan Stanley, Citigroup i Edizione Holding.

 

Tadeusz WŁUDYKA - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (UJ).

W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bezpośrednio po studiach został asystentem, stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie:

  • asystentem (1977-1978),
  • starszym asystentem (1979-1983),
  • adiunktem (1984-2001),
  • habilitował się na Wydziale Prawa UJ w 1995 roku,
  • profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych i polityki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa od roku 1997, a od 2005 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Tadeusz Włudyka odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec. Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, a od 1999 roku profesor nadzwyczajny Akademii.

Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek Komisji ds. Egzaminów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

 


 

 

Pan Aleksander Galos oraz Pan Tadeusz Włudyka spełniają kryteria niezależności od Stalexport Autostrady S.A. z siedzibę w Mysłowicach (dalej „Spółka”) i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących od 01 stycznia 2016 roku.