Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 02.08 2018

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W I półroczu 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (160.244 tys. PLN) wyższe o 6,5% niż w I półroczu 2017 roku (150.466 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad...

 • 02.08 2018

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W I półroczu 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.145 pojazdów i był o 5,2% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2017 (41.009 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I...

 • 02.08 2018

  Skonsolidowany Raport Półroczny 2018 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Skonsolidowany Raport Półroczny Stalexport Autostrady S.A. i Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2018. Raporty te znajdują się w zakładce...