Raport nr 21 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

a) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
b) projektów uchwał.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał

«  powrót