Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2012 – 2017, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel – tutaj

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 roku.