Informacje prasowe

pokaż
 • 09.11 2017

  Dobre pierwsze trzy kwartały 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

  Większe przychody oraz większy zysk netto w stosunku do ubiegłego roku – w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa Stalexport Autostrady utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych wskaźników finansowych. Jest on wynikiem m.in. zwiększającego się systematycznie natężenia...

 • 03.08 2017

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I półroczu 2017 roku ponownie na plusie

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I połowie 2017 roku utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych wskaźników finansowych – zarówno przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. W maju wypłacona została dywidenda dla akcjonariuszy spółki Stalexport Autostrady S.A. W...

 • 10.05 2017

  Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2017 r.

  Dobre wyniki pierwszego kwartału 2017 rokuw Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła dobre wyniki. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosło natężenie ruchu na autostradzie A4...

 • 03.03 2017

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. - podsumowanie roku 2016

  Wzrosty kluczowych wskaźników finansowych , wprowadzenie elektronicznego poboru opłat A4Go i wypłaty dywidend – to najważniejsze wydarzenia 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady. Grupa utrzymała trend wzrostowy zarówno...

 • 10.11 2016

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała III kwartały 2016

  Dobre pierwsze trzy kwartały 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Stalexport Autostrady konsekwentnie utrzymała trend wzrostowy zarówno w zakresie przychodów, jak i wypracowanego zysku...

 • 01.08 2016

  Podsumowanie I półrocza 2016 w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady z dobrymi wynikami za I półrocze 2016 roku Wzrosty kluczowych wskaźników finansowych, system elektronicznego poboru opłat A4Go i wypłata dywidendy – to najkrótsze podsumowanie I półrocza 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady....

 • 06.05 2016

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała I kwartał 2016

  Pierwszy kwartał tego roku to kolejny okres sprawozdawczy, który Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje na dużym plusie. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wzrosło natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, a wraz z nim również przychody...

 • 09.03 2016

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała rok 2015

  Ubiegłoroczny wzrost natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków do 37 tysięcy pojazdów na dobę, to dla Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady nie tylko źródło dobrych wyników finansowych, ale i przesłanka do dalszego zwiększania przepustowości placów poboru opłat. Po...

 • 06.11 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała III kwartały 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała trzy kwartały br., odnotowując większe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków oraz poprawę wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W okresie od stycznia do września tego roku Grupa...

 • 06.11 2015

  Grupa Stalexport Autostrady podsumowała III kwartały 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała trzy kwartały br., odnotowując większe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków oraz poprawę wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W okresie od stycznia do września tego roku Grupa...

 • 31.07 2015

  Grupa Stalexport Autostrady podsumowała I półrocze 2015

  Wyższe przychody oraz znaczący spadek kosztów własnych sprzedaży oraz kosztów finansowych przyniosły Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady wyższy zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa uzyskała przychody...

 • 08.05 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała I kwartał 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała pierwszy kwartał br., odnotowując większe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków oraz poprawę wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa...

 • 10.03 2015

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała rok 2014

  Wzrost natężenia ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków i spadek poziomu zadłużenia oraz kontynuacja ważnych inwestycji – podsumowanie 2014 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady. W minionym roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła...

 • 07.11 2014

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała III kwartały 2014

  W okresie od stycznia do września tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. osiągnęła przychody w wysokości 166,9 mln zł (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.). Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma...

 • 04.08 2014

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowowała pierwsze półrocze 2014 r.

  Wyraźny wzrost poziomu ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4, wyższe przychody oraz spadek kosztów finansowych przełożyły się na wyższy zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała pierwsze półrocze 2014 r....