Kalendarium

2018-11-08 Publikacja raportu za III kwartał 2018
2018-08-02 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018
2018-05-10 Publikacja raportu za I kwartał 2018
2018-03-02 Publikacja Raportu rocznego 2017
Raport jednostkowy i skonsolidowany