do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała I kwartał 2015

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała I kwartał 2015

Informacje prasowe 8 Maja 2015

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała pierwszy kwartał br., odnotowując większe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków oraz poprawę wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady uzyskała przychody ze sprzedaży wynoszące 54,3 mln zł (o 10 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2014 r.). Znaczący wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy miał wzrost przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności autostradowej, związanej z zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Działalność ta prowadzona jest przede wszystkim przez należące do Grupy spółki: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz VIA4 S.A.

Wyższe przychody są efektem wzrostu poziomu natężenia ruchu na A4 Katowice-Kraków oraz zmiany stawek za przejazd. W pierwszym kwartale 2015 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku A4 był o 5,9 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2014 r. i wyniósł 32,2 tys. pojazdów. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (o 5,5 proc.), jak i ciężarowych (o 7,7 proc.).

W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. Grupa uzyskała prawie o połowę niższe, niż w tym samym okresie ubiegłego roku, pozostałe przychody operacyjne w wysokości 923 tys. zł. co było przede wszystkim spowodowane większym rozwiązaniem rezerw i odpisów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto w tym samym okresie Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady utrzymała koszt własny sprzedaży na podobnym poziomie (20,1 mln zł), co w pierwszym kwartale 2014 r.

Obniżenie stóp procentowych, mające odzwierciedlenie w niższej wartości dyskonta rezerw, wpłynęło na ponad dwunastoprocentowe zmniejszenie ujemnego salda działalności finansowej Grupy do poziomu ok. 6 mln zł.
W efekcie prowadzonej działalności w pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła zysk netto w wysokości 18,9 mln zł tj. wyższy o ok. 4,4 mln zł niż w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku.

udostępnij
do góry