do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje wyniki trzech kwartałów 2023 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje wyniki trzech kwartałów 2023 roku

Informacje prasowe 7 Listopada 2023

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady po trzech kwartałach 2023 roku odnotowała wyższe przychody i wyższy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku*.

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się w analizowanym okresie o ok. 24 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku i wyniosły 380,9 mln zł. Zysk netto wzrósł o ponad 116 proc. do wartości 126,8 mln zł

EBIDTA wyniosła blisko 216 mln zł i była o 49 proc. wyższa od tej zanotowanej po dziewięciu miesiącach 2022 roku.

W porównaniu do trzech kwartałów 2022 r., w 2023 r. znacząco wzrosły koszty ogólnego zarządu - do poziomu 115,5 mln zł (wzrost o 165 proc.). W 2023 r. w tej pozycji ujęto 51,1 mln zł (netto) płatności na rzecz Skarbu Państwa, która nie występowała w trzech kwartałach 2022 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. o 3 proc. wzrosło średnie natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków i wyniosło 48,9 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy tylko pojazdów osobowych (3,7 proc.), w przypadku ciężarowych odnotowano spadek o ok. -0,5 proc.

Przychody z tytułu poboru opłat wyniosły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 25,9 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. - pojazdami ciężarowymi.

W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w trzech kwartałach 2023 r. była znacząco niższa. Wynika to z faktu, że w drugim kwartale 2022 r., w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 przybyły do Polski setki tysięcy uchodźców, którzy do 31 maja 2022 r. mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autostradą A4 Katowice-Kraków. Obecnie zwolnieniu z opłat podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.

Trzy kwartały 2023 roku były czasem intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, wynikających z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym. Modernizacji poddano obiekty mostowe, w tym na ważnym węźle autostradowym w Mysłowicach tj., na skrzyżowaniu A4 z drogą ekspresową S1. Rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji. Prace te zawsze realizowane są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy, co zdecydowanie poprawia płynność przejazdu.

W ramach dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, spółka prowadziła  rozmowy z kolejnymi operatorami videotollingu. Organizacja ruchu na placach poboru opłat jest konsekwentnie dostosowywana do coraz większej liczby kierowców, którzy z nich korzystają.

* W 2023 r. wprowadzono zmiany sposobu prezentacji niektórych danych finansowych, w efekcie których dokonano przekształcenia danych za rok 2022 r. Zmian prezentacyjnych dokonano w odniesieniu do środków pieniężnych na rachunkach rezerwowych oraz Opłat koncesyjnych. Zmieniono ponadto podejście w odniesieniu do szacowania i ujmowania rezerwy na koszty wymiany nawierzchni autostrady.

udostępnij
do góry