do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2023 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2023 roku

Informacje prasowe 29 Września 2023

I półrocze 2023 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje na plusie, zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i wypracowanego zysku netto.

Po sześciu miesiącach 2023 r. przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady ukształtowały się na poziomie 233,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Odnotowany zysk netto to przyrost z 15,9 mln zł w I półroczu 2022 r. (po przekształceniu, o którym mowa poniżej) do poziomu 57,5 mln zł. EBITDA wyniosła 113,1 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady są pochodną prowadzonej przez nią działalności autostradowej, czyli zarządzania i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowanego przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).

W I półroczu 2023 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice- Kraków wyniósł nieco ponad 46 tys. pojazdów i był o 1,6 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku samochodów osobowych to wzrost o 1,9 proc., natomiast ciężarowych - o 0,6 proc.

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 r. wyniosły ok. 230,8 mln zł, co stanowi wzrost
o 24,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków  w I połowie 2023 r. była zdecydowanie niższa od tej, jaką odnotowano w I połowie 2022 r., co wynika z faktu, że
w ubiegłym roku, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 napłynęły do Polski setki tysięcy uchodźców. Z myślą o nich do 31 maja 2022 r. obowiązywało zwolnienie z opłat za przejazd pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi.  Zwolnieniu temu nadal podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.

W 2023 r. wprowadzono zmiany sposobu prezentacji niektórych danych finansowych, w efekcie których dokonano przekształcenia danych za I półrocze 2022 r., a co a tym idzie - także danych za cały rok 2022 r. Przekształcenia te były wynikiem:

  • zmiany podejścia w odniesieniu do szacowania i ujmowania rezerwy na remonty nawierzchni pasa drogowego autostrady;
  • zmiany prezentacji płatności Opłat koncesyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu
    z przepływów pieniężnych;
  • zmiany prezentacji środków pieniężnych na rachunkach rezerwowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Szczegóły dotyczące zmian w prezentacji danych zawarte są w nocie nr 5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.

Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Przedsięwzięcie, jakiego w 1997 roku podjął się koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków, czyli przebudowa i dostosowanie drogi pomiędzy ww. miastami do wymogów autostrady płatnej, jest obecnie w dojrzałej fazie swojego rozwoju. W 2027 r. autostrada zostanie przekazana Skarbowi Państwa, ale zanim to nastąpi, przed spółkami Grupy Kapitałowej nadal sporo zadań do realizacji. Na mocy postanowień Umowy Koncesyjnej zobligowani jesteśmy do przekazania  autostrady w takim stanie technicznym, który przez wiele kolejnych lat po zakończeniu koncesji nie będzie wymagał od Skarbu Państwa żadnych nakładów finansowych w remonty czy modernizacje. Kontynuujemy inwestycje w ochronę wód powierzchniowych poprzez modernizację odwodnienia autostrady. We wrześniu tego roku rozpoczęliśmy prace związane z wymianą nawierzchni na obu jezdniach 61-kilometrowego odcinka A4 Katowice-Kraków. W celu zminimalizowania dyskomfortu podróżowania na remontowanych odcinkach prace te są realizowane z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy. Remontowane są także węzły autostradowe i obiekty mostowe.

Nadal podejmujemy działania mające na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników autostrady poprzez udoskonalenia systemu poboru opłat, który umożliwia klientom dywersyfikację form płatności za korzystanie z autostrady. Konsekwentnie zwiększamy przepustowość placów poboru opłat poprzez dalszy rozwój automatycznych metod płatności za przejazd i dostosowanie organizacji ruchu na placach poboru do coraz większej liczby kierowców, którzy z nich korzystają. Uruchomienie i rozwój tych metod umożliwia stała współpraca ze spółkami Grupy Kapitałowej Mundys (głównego akcjonariusza Stalexport Autostrady S.A.), które posiadają wieloletnie doświadczenie w branży elektronicznego poboru opłat.  Poza uruchomionym w 2016 roku elektronicznym poborem opłat w technologii mikrofalowej „A4Go”, obecnie na A4 Katowice-Kraków funkcjonuje także videotolling. Pobór opłat na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów dostępny jest dzięki aplikacjom mobilnym Autopay, SkyCash, IKO PKO BP, mPay oraz kartom flotowym Orlen, Shell oraz DKV. Prowadzimy również prace oraz rozmowy z innymi partnerami w celu dalszego poszerzania dostępu do elektronicznych form płatności.

udostępnij
do góry