do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/I kwartał 2023 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady na plusie

I kwartał 2023 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady na plusie

Informacje prasowe 9 Maja 2023

I kwartał 2023 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zamknęła, odnotowując wzrost kluczowych wskaźników finansowych - zarówno przychodów, jak i zysku netto.

W I kwartale 2023 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków wzrosło o 0,9 proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku i wyniosło 43,9 tys. pojazdów na dobę. W przypadku samochodów osobowych wzrost natężenia ruchu ukształtował się na poziomie  0,7 proc., z kolei ciężarowych - na poziomie 1,5 proc.

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w I kwartale bieżącego roku ok. 103,3 mln zł, co stanowi przyrost o blisko 13,3 proc. w stosunku do poziomu ubiegłorocznego. Na wynik ten wpłynęły: wzrost natężenia ruchu oraz zmiana stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wprowadzona od 4 lipca 2022 r. dla wszystkich kategorii pojazdów.

EBIDTA Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosła 60,7 mln zł, czyli o ok. 5,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 37,3 mln zł tj. o ok. 15,4 proc. wyższym niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku.

Na wynik EBIDTA I kwartału 2023 r., poza przychodami osiągniętymi z tytułu poboru opłat, wpływ miały także wyższe koszty własne sprzedaży, które wyniosły ok. 49,5 mln zł tj. o 29,4 proc. więcej niż w I kwartale 2022 r. W kosztach tych ujęto koszty utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (ponad 20 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 10,5 mln zł w I kw. 2022 r.).

Z kolei na zysk netto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, wpłynęły także znacząco wyższe przychody finansowe netto - w badanym okresie wyniosły one dodatnio blisko 7 mln zł (w I kw. 2022 r. odnotowano w tej pozycji wartość ujemną tj. - 2 mln zł), a główną pozycję stanowiły przychody z tytułu odsetek od długoterminowych lokat bankowych.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady jest nadal zorientowana na rozwijanie automatycznych metod płatności - videotollingu (w tej chwili powiązanego z czterema aplikacjami: Autopay, SkyCash, IKO, mPay) oraz elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass. Te formy wnoszenia opłat są najszybsze i najwygodniejsze, a dla kierowców samochodów osobowych tańsze o 13 proc. Udział płatności automatycznych w  transakcjach na bramkach wynosi już ponad 40 proc. i systematycznie rośnie.

udostępnij
do góry