do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 415.

RSS
 • Aktualności - 2024-04-12
  Stalexport Autostrady
  12.kwi
  2024

  Raport nr 11/2024

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-11
  Stalexport Autostrady
  11.kwi
  2024

  Raport nr 10/2024

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku

 • Aktualności - 2024-04-11
  Stalexport Autostrady
  11.kwi
  2024

  Raport nr 9/2024

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-08
  Stalexport Autostrady
  08.kwi
  2024

  Raport nr 8/2024

  Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2024

  Raport nr 7/2024

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

 • Aktualności - 2024-03-15
  Stalexport Autostrady
  15.mar
  2024

  Raport nr 6/2024

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 11 kwietnia 2024 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023

 • Aktualności - 2024-03-14
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku
  14.mar
  2024

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku

  W 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 508.871 tys. PLN, które były wyższe o 22,9% niż w 2022 roku (413.890 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • Aktualności - 2024-03-14
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku
  14.mar
  2024

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku

  W 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.150 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022 (46.770 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2023 roku wyniosły 503.459 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23% w stosunku do 2022 roku (409.206 tys. PLN).

 • Aktualności - 2024-03-14
  Raport Roczny 2023 Stalexport Autostrady S.A.
  14.mar
  2024

  Raport Roczny 2023 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2023. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2024-03-12
  Stalexport Autostrady
  12.mar
  2024

  Raport nr 5/2024

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

do góry