do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.54 zł 0% 0zł 2024-04-17

Raport nr 13/2020

Aktualności 19 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 roku oraz raportu nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2020 roku został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) o złożeniu w dniu 18 marca 2020 roku przez pełnomocnika SAM zażalenia („Zażalenie”) na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z dnia 6 marca 2020 roku („Postanowienie”), dotyczące wniosku SAM z 23 grudnia 2019 roku o wydanie interpretacji indywidualnej, której zasadniczym elementem miało być rozstrzygnięcie, czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4, mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

W wydanym Postanowieniu Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji wskazując, że jego zdaniem poprzez wydanie interpretacji w zakresie żądanym przez SAM zinterpretowane zostałyby nie przepisy prawa podatkowego, ale stan faktyczny, co w jego ocenie wykracza poza zakres przedmiotowy instytucji interpretacji indywidualnej.

Po analizie Postanowienia Zarząd SAM uznał Postanowienie za niezgodne z przepisami ordynacji podatkowej i składając Zażalenie wniósł o jego uchylenie oraz wydanie interpretacji indywidualnej zgodnie z wnioskiem SAM.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13/2020.pdf 19.03.2020 125.47KB Plik: Raport nr 13/2020.pdf

udostępnij
do góry