do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 17/2020

Aktualności 20 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 29 lutego 2020 roku, w oparciu o kompetencje wynikające z art. 399 § 1 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 marca 2020 roku („Zgromadzenie”).

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju. W szczególności Zarząd powziął informację o możliwości udziału w Zgromadzeniu ponad 50 osób, w tym przybyłych z zagranicy. W takiej sytuacji odbycie Zgromadzenia stało się niemożliwe w świetle wydanych na czas epidemii aktów prawnych i zaleceń oraz niewskazane ze względów bezpieczeństwa sanitarnego uczestników Zgromadzenia.

Zarząd opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie, niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji sanitarnej w kraju oraz zniesieniu związanych z nią obostrzeń.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 17/2020.pdf 20.03.2020 118.73KB Plik: Raport nr 17/2020.pdf

udostępnij
do góry