do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.56 zł 0.56% 0.02zł 2024-04-17

Raport nr 17/2021

Aktualności 5 Marca 2021

W związku ze zwołaniem na dzień 31 marca 2021 roku  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: 

§19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 17/2021.pdf 05.03.2021 110.43KB Plik: Raport nr 17/2021.pdf
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 05.03.2021 257.78KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 05.03.2021 234.52KB Plik: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

udostępnij
do góry