do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20

Raport nr 20/2018

Aktualności 19 Grudnia 2018

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 19 grudnia 2018 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018 o następującej treści:


Uchwała nr 06/12/2018
Zarządu
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018

1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:

a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 04.02.2019 r. do dnia 07.02.2019 r.;
b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 10.908.000,00 zł;
c) ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu roboczym poprzedzającym wypłatę zaliczki.

2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez
Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Uchwała Nr 01/12/2018
Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018


1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 5 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nr 06/12/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018, w kwocie łącznej 10.908.000,00 zł w terminie od dnia 04.02.2019 r. do dnia 07.02.2019 r.

2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu roboczym poprzedzającym wypłatę zaliczki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport.pdf 19.12.2018 124.37KB Plik: Raport.pdf

udostępnij
do góry