do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 22/2018

Aktualności 20 Grudnia 2018

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że w raporcie nr 21/2018 nastąpiło omyłka pisarska.

Zdanie „Obecnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od ww. stawki opłaty za przejazd (tj. 30 zł) stosuje się bonifikatę, która wynosi 10 zł.” winno brzmieć: „Obecnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od ww. stawki opłaty za przejazd (tj. 30 zł) stosuje się bonifikatę, która wynosi 12 zł.”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 22/2018.pdf 20.12.2018 125.71KB Plik: Raport nr 22/2018.pdf

udostępnij
do góry