do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.88 zł -1.37% -0.04zł 2024-05-20

Raport nr 57/2020

Aktualności 5 Sierpnia 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku otrzymał rezygnację Pana Marco Pace z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Komitetu Audytu ze skutkiem na dzień 30 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 57/2020.pdf 05.08.2020 115.07KB Plik: Raport nr 57/2020.pdf

udostępnij
do góry