do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2016 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2016 roku

Aktualności 3 Marca 2017

W 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 40.683 pojazdy i był o 10,2% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2015 (36.910 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2016 roku wyniosły 287.915 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), co stanowiło wzrost o 11,7% w stosunku do roku 2015 (257.674 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 30.922 pojazdów w 2015 roku, do 34.069 pojazdów w 2016 roku (wzrost o 10,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2016 roku wyniosły 199.611 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), czyli wzrosły o 12,1% w stosunku do 2015 roku (178.032 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z wyższych stawek za przejazd w dwóch pierwszych miesiącach roku 2016, w porównaniu do stawek za przejazd obowiązujących w pierwszych dwóch miesiącach roku poprzedniego (zmiana stawki opłat w dniu 1 marca 2015 roku, z 9 PLN na 10 PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 10,5%, tj. z 5.988 pojazdów w 2015 roku, do 6.614 pojazdów w 2016 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2016 roku wyniosły 88.303 tys. PLN, czyli wzrosły o 10,9% w stosunku do 2015 roku (79.642 tys. PLN). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika głównie z wyższych stawek za przejazd w dwóch pierwszych miesiącach roku 2016, w porównaniu do stawek za przejazd obowiązujących w pierwszych dwóch miesiącach roku poprzedniego (zmiana stawek opłat w dniu 1 marca 2015 roku, z 15 PLN na 16,5 PLN i z 24,5 PLN na 26,5 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry