do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.90 zł 3.57% 0.1zł 2024-04-24
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku

Aktualności 1 Sierpnia 2019

W I półroczu 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.873 pojazdów i był o 1,7% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2018 (43.145 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2019 roku wyniosły 165.994 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 5,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku (158.128 tys. PLN).

 W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 36.027 pojazdów w I półroczu 2018 roku do 36.638 pojazdów w I półroczu 2019 roku (wzrost o 1,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 105.783 tys. PLN, czyli wzrosły o 1,5% w stosunku do I półrocza 2018 roku (104.244 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 1,6%, tj. z 7.118 pojazdów w I półroczu 2018 roku do 7.235 pojazdów w I półroczu 2019 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 60.211 tys. PLN, czyli wzrosły o 11,7% w stosunku do I półrocza 2018 roku (53.884 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2019 roku (z 18 PLN na 20 PLN i z 30 PLN na 35 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry