do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.54 zł 0% 0zł 2024-04-17
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za III kwartały 2018 r.

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za III kwartały 2018 r.

Aktualności 8 Listopada 2018

W trzech kwartałach 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.064 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2017 (43.749 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 252.041 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (237.779 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 36.785 pojazdów w trzech kwartałach 2017 roku do 38.828 pojazdów w trzech kwartałach 2018 roku (wzrost o 5,6%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 169.556 tys. PLN, czyli wzrosły o 5,4% w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku (160.801 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 3,9%, tj. z 6.964 pojazdów w trzech kwartałach 2017 roku do 7.236 pojazdów w trzech kwartałach 2018 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 82.485 tys. PLN, czyli wzrosły o 7,2% w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku (76.978 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 PLN na 18 PLN i z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry