do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.88 zł -1.37% -0.04zł 2024-05-20
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2015 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2015 roku

Komentarz do wyników 8 Maja 2015

W I kwartale 2015 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 32.220 pojazdów i był o 5,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale 2014 roku (30.428 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2015 roku wyniosły 53.109 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 9,8% w stosunku do I kwartału 2014 roku (48.369 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika ze zmian stawek opłat wprowadzonych od 1 marca 2015 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 25.429 pojazdów w I kwartale 2014 roku do 26.834 pojazdów w I kwartale 2015 roku (wzrost o 5,5%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2015 roku wyniosły 36.045 tys. PLN, czyli wzrosły o 9,1% w stosunku do I kwartału 2014 roku (33.025 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 7,7%, tj. z 4.999 pojazdów w I kwartale 2014 roku do 5.386 pojazdów w I kwartale 2015 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2015 roku wyniosły 17.064 tys. PLN, czyli wzrosły o 11,2% w stosunku do I kwartału 2014 roku (15.343 tys. PLN).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry