Zasady ładu korporacyjnego

2018-04-30 Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w 2017 roku)
2017-07-12 Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w 2016 roku)
2016-06-07 Raport nr 2/2016 dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 2016
2016-06-07 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
2016-03-04 Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (w 2015 roku)
2016-01-08 Polityka różnorodności
2016-01-08 Raport nr 1/ 2016 dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk 2016
2016-01-08 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
2016-01-04 Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016
2015-12-30 Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki i RN w latach 2013-2015
2015-03-06 Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (2015)
2014-12-23 Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki i RN w latach 2012-2014
2014-03-07 Oświadczenie Zarządu Stalexport Autostrady odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (2014)
2014-02-11 Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki i RN w latach 2012-2013
2013-04-04 Informacja o braku możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
2013-03-25 Zasady ładu korporacyjnego 2013
2013-02-14 Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki i RN
2013-01-02 Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
2012-05-09 Zasady ładu korporacyjnego 2012
2011-04-05 Zasada nr 3 Dobrych praktyk członków Rady Nadzorczej
2011-03-09 Zasady ładu korporacyjnego 2011
2010-08-03 Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2010-03-04 Zasady ładu korporacyjnego 2010
2009-03-13 Zasady ładu korporacyjnego 2009
2008-03-13 Zasady ładu korporacyjnego 2008
2007-06-29 Zasady ładu korporacyjnego 2007
2006-07-03 Zasady ładu korporacyjnego 2006